خدمات حسابرسی

 

به تمام عملیات های مالی و اسناد مربوط به آن که مورد بازبینی و بررسی قرار می گیرند را خدمات حسابرسی می گویند، با کمک خدمات حسابرسی هر گونه مشکل یا نقص در مدارک و عملکرد یک شرکت مشخص می شود.

 

خدمات حسابرسی داخلی

اگر حسابرسی توسط کارشناسان خود شرکت ها صورت گیرد و هدف از انجام این کار گزارش به مدیران و جلوگیری از هدر رفتن دارایی ها و منابع باشد، به این خدمات، خدمات حسابرسی داخلی می گویند. اطلاعات بدست آمده توسط این نوع حسابرسی به بیرون از شرکت درز پیدا نمی کند و هر سه ماه یک بار انجام می گیرد. حسابرسی داخلی باید کاملا به صورت مستقل انجام شود و از افراد متخصص در این زمینه استفاده شود.

مشاوره حسابرسی صورت های مالی

تهیه و تنظیم حسابرسی صورت های مالی،  به دلیل اطمینان از کلیه اسناد مربوطه به صورت های مالی مطابق با استاندارد ها می باشد. صورت های مالی شامل: صورت سود و زیان، صورت سود و زیان جامع، صورت وضعیت مالی ، صورت جریان وجوه نقد و یادداشت های توضیحی  است. همچنین اقلام درج شده در صورت های مالی شامل: تایید وجود ، ارزشیابی ، کامل بودن ، نحوه ارائه ، افشا کلیه اهداف حسابرسی می باشد. بیان وضعیت اقتصادی یک موسسه یا شرکت و همچنین بررسی میزان توان و نقدینگی برای پرداخت دستمزد صاحبان و بدهی ها را ترازنامه می گویند. هدف از انجام این نوع از حسابرسی، دادن ارزش و اعتبار به صورت های مالی می باشد. این حسابرسی ها هم به صورت داخلی هم به صورت خارجی(مستقل) انجام می شود.

وظیفه یک حسابرس داخلی

یکی از اصول مهم در ماندگار شدن و توسعه دادن به موسسات و شرکت ها بررسی و تنظیم بودجه می باشد، از وظایف پر اهمیت حسابرس داخلی، در موسسات، کنترل داخلی بودجه و هزینه ها است. بررسی دوره ای حقوق و دستمزد پرسنل و حساب خرید از دیگر وظایف حسابرس داخلی است. در ضصمن بررسی دوره ای موجودی صندوق و بانک ها نیز از دیگر وظایفشان است.

خدمات حسابرسی صورت های مالی سالانه و میان دوره ای

بررسی صورت های مالی

خدمات حسابرسی ویژه

خدمات حسابرسی مالیاتی

حسابرسی عملیاتی

حسابرسی مالی صورت های به جهت ارائه به بانک‌ها

حسابرسی داخلی ارگانهای دولتی، شرکت ها و موسسات

خدمات حسابرسی مالی و مالیاتی در موسسه باتاب حساب آروین

موسسه باتاب حساب آروین در زمینه، خدمات حسابررسی و خدمات مالیاتی، خدمات حرفه ای را به مشتریان خود عرضه می کند برای کسب اطلاعات بیشتر در این زمینه می توانید با استفاده از تلفن های موجود در سایت با کارشناسان موسسه تماس بگیرید.

حسابرسی خارجی (مستقل)

به منظور ارائه گزارش به هیت مدیره و سهام داران شرکت ها و ارگان های مربوطه ، کارشناسان خارجی که از موسسات خدمات مالی انتخاب می شوند اقدام به حسابرسی خارجی می کنند. در ضمن حسابرسی خارجی به دستور سازمان های نظارتی مربوطه صورت می گیرد.

مشاوره حسابرسی صورت های مالی

تهیه و تنظیم حسابرسی صورت های مالی،  به دلیل اطمینان از کلیه اسناد مربوطه به صورت های مالی مطابق با استاندارد ها می باشد. صورت های مالی شامل: صورت سود و زیان، صورت سود و زیان جامع، صورت وضعیت مالی ، صورت جریان وجوه نقد و یادداشت های توضیحی  است. همچنین اقلام درج شده در صورت های مالی شامل: تایید وجود ، ارزشیابی ، کامل بودن ، نحوه ارائه ، افشا کلیه اهداف حسابرسی می باشد. بیان وضعیت اقتصادی یک موسسه یا شرکت و همچنین بررسی میزان توان و نقدینگی برای پرداخت دستمزد صاحبان و بدهی ها را ترازنامه می گویند. هدف از انجام این نوع از حسابرسی، دادن ارزش و اعتبار به صورت های مالی می باشد. این حسابرسی ها هم به صورت داخلی هم به صورت خارجی(مستقل) انجام می شود.

وظیفه یک حسابرس داخلی

یکی از اصول مهم در ماندگار شدن و توسعه دادن به موسسات و شرکت ها بررسی و تنظیم بودجه می باشد، از وظایف پر اهمیت حسابرس داخلی، در موسسات، کنترل داخلی بودجه و هزینه ها است. بررسی دوره ای حقوق و دستمزد پرسنل و حساب خرید از دیگر وظایف حسابرس داخلی است. در ضصمن بررسی دوره ای موجودی صندوق و بانک ها نیز از دیگر وظایفشان است.

خدمات حسابرسی صورت های مالی سالانه و میان دوره ای

بررسی صورت های مالی

خدمات حسابرسی ویژه

خدمات حسابرسی مالیاتی

حسابرسی عملیاتی

حسابرسی مالی صورت های به جهت ارائه به بانک‌ها

حسابرسی داخلی ارگانهای دولتی، شرکت ها و موسسات

خدمات حسابرسی مالی و مالیاتی در موسسه باتاب حساب آروین

موسسه باتاب حساب آروین در زمینه، خدمات حسابررسی و خدمات مالیاتی، خدمات حرفه ای را به مشتریان خود عرضه می کند برای کسب اطلاعات بیشتر در این زمینه می توانید با استفاده از تلفن های موجود در سایت با کارشناسان موسسه تماس بگیرید.

مشاوره رایگان
سوالی دارید؟
مکالمه را شروع کنید
سلام! برای گفتگو در واتسپ یکی از مشاوران را انتخاب کنید